quyet-dinh-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-dong-thoi-chap-thuan-nha-dau-tu-01-du-an-tai-khu-cong-nghiep-hoa-binh

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 01 dự án tại Khu công nghiệp Hòa Bình

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 01 dự án tại Khu công nghiệp Hòa Bình

Article

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-BQLKKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng,  tại Lô D1+ D2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum.

 Dự án có diện tích đất sử dụng 19.484 m2; công suất thiết kế: sản lượng bê tông thương phẩm 126.000 tấn/năm; sản lượng bê tông nhựa nóng 136.500 tấn/năm. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Bê tông thương phẩm; Bê tông nhựa nóng;

        Quy mô kiến trúc xây dựng gồm: Hạng các công trình xây lắp, tổng diện tích 19.484 m2 với các hạng mục chủ yếu như; Nhà điều hành, nhà ở CNV, nhà bảo vệ, nhà kỹ thuật, mái che nguyên liệu, mái che vật liệu, trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông thương phẩm, bể nước PCCC, trạm bơm chữa cháy…

Tổng vốn đầu tư của dự án: 14,9 tỷ đồng; thời hạn thực hiện dự án 32 năm 9 tháng, kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư; Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 07 năm 2022. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư: Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan;  Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ nêu tại khoản 8, Điều 1 Quyết định này mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trên, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

 Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo quy định trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định.

PHÒNG QLĐT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop