quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cho-02-du-an-trien-khai-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án triển khai tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án triển khai tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Vừa qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án: dự án Kho chứa nông sản của công ty cổ phần Vintec Group và dự án cửa hàng xăng dầu Nghĩa Lào của công ty TNHH MTV Nghĩa Lào.

Dự án Đầu tư kho chứa nông sản Kon Tum để chứa nông sản nhập khẩu từ Lào về Việt Nam và thu mua nông sản trên địa bàn. Tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, tăng thu nhập cho công ty và nộp ngân sách Nhà nước. Quy mô đầu tư: Quy mô xây dựng: Nhà kho 12.000 m2; Khu xử lý chất thải 50 m2; Văn phòng 150 m2; Sân đường nội bộ, cây xanh 7.966 m2. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 20.166 m2. Tổng vốn đầu tư: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng). Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động: Từ tháng 4 năm 2021

Tên dự án đầu tư: cửa hàng xăng dầu Nghĩa Lào, Quy mô dự án: Quy mô xây dựng: Trạm cấp nhiên liệu 245,1 m2; Nhà điều hành trưng bày sản phẩm 171,4 m2; Nhà dịch vụ 344,8 m2; Nhà vệ sinh 84 m2; Bể nước ngầm 10 m3; Đài nước phục vụ sinh hoạt, PCCC 06 m3; Sân, đường bê tông 3.332 m2; Khuôn viên  cây xanh 1.293,7 m2; Khu bồn chứa 130 m2; Tường rào, hệ thống chống sét, hệ thống chữa cháy, Điện sản xuất, sinh hoạt. Địa điểm thực hiện dự án: Lô TM 30, Khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 5.628 m2. Tổng vốn đầu tư: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng). Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày 05/10/2018. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động: Trong năm 2021

 Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop