quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-danh-gia-ho-so-de-xuat-ky-thuat-goi-thau

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Quyết định số 90/QĐ-BQLKKT ngày 27/6/2019 về việc Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

Xem Quyết định tại đây!

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop