quyet-dinh-thu-hoi-dat-cua-ho-kinh-doanh-nha-nghi-xuan-trinh-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-tinh-kon-tum

Quyết định thu hồi đất của Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Xuân Trình tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Quyết định thu hồi đất của Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Xuân Trình tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 13/6/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 61/QĐ-BQLKKT về thu hồi đất của Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Xuân Trình do vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

Qua đó quyết định thu hồi diện tích 1.095m2 đất Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Xuân Trình thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (tại Quyết định số 156/QĐ-BQLKKT ngày 03 tháng 10 năm 2015 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum).

Xem chi tiết quyết định tại đây  

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop