thong-bao-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-ve-gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-tai-kcn-hoa-binh-giai-doan-2

Thông báo của Ban quản lý Khu kinh tế về giới thiệu địa điểm đầu tư tại KCN Hoà Bình (giai đoạn 2)

Thông báo của Ban quản lý Khu kinh tế về giới thiệu địa điểm đầu tư tại KCN Hoà Bình (giai đoạn 2)

Article

Ngày 13/5/2019, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 36/TB-BQLKKT về việc giới thiệu địa điểm đầu tư tại KCN Hoà Bình (giai đoạn 2).

Theo đó, thời gian qua Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được một số đơn xin giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu công nghiệp Hoà Bình (giai đoạn 2), tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, hiện nay KCN Hoà Bình (giai đoạn 2) chưa thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên Ban quản lý Khu kinh tế chưa giới thiệu địa điểm đầu tư cho nhà đầu tư. Khi hoàn thành công tác đền bù, giải phòng mặt bằng (dự kiến trong quý III năm 2019), Ban quản lý Khu kinh tế sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

Xem Thông báo tại đây!

BBT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop