thong-bao-gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-cho-cong-ty-cp-vat-lieu-va-nang-luong-kon-tum

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho công ty CP vật liệu và năng lượng Kon Tum

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho công ty CP vật liệu và năng lượng Kon Tum

Article

Ngày 03/6/2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã giới thiệu vị trí đất và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty cổ phần vật liệu và năng lượng Kon Tum với các nội dung chính như sau:

I. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ:

1. Địa điểm: Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

2. Vị trí, diện tích và mục đích sử dụng:

2.1. Vị trí lô đất: Lô A2, A3, Cụm công nghiệp Đăk La.  

-   Phía Bắc giáp: Lô A1;

-   Phía Nam giáp: Đường nội bộ Cụm công nghiệp;

-   Phía Đông giáp: Lô A4;

-   Phía Tây giáp: Đường nội bộ Cụm công nghiệp.

2.2. Tổng diện tích: Khoảng 30.254 m2.

2.3. Mục đích xây dựng: Xưởng cán tôn, xà gồ và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

II. THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG:

1. Quy hoạch và sử dụng đất đai:

- Loại công trình được xây dựng: Xưởng cán tôn, xà gồ và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

- Cấm xây dựng các công trình: Không phù hợp quy hoạch, những công trình xây dựng không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và hạ tầng kỹ thuật xây dựng không đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Chỉ giới đường đỏ: Cách tim đường nội bộ Cụm công nghiệp 9.75 m.

- Chỉ giới xây dựng (Khoảng lùi xây dựng các hạng mục công trình):

  + Cách chỉ giới đường đỏ: Tối thiểu 10 m.

  + Cách hàng rào XD: Tối thiểu 3 m (Đối với các mặt tiếp giáp còn lại).                                    

- Mật độ xây dựng (DT xây dựng công trình/DT lô đất)x100%: 50%.

- Tầng cao tối đa: 2 tầng.

- Tầng cao tối thiểu: 1 tầng.

- Hệ số sử dụng đất: 0.5-1.0 lần.

- Cốt san nền: +20 cm (so với mặt đường hiện trạng, riêng tại vị trí lô A2 có thể giật cấp công trình để hạn chế khối lượng đào đắp).

2. Về kiến trúc xây dựng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật:

- Vật liệu: Không sử dụng vật liệu thô sơ, tạm bợ, vật liệu đã bị cấm.

- Màu sắc: Trang nhã, phù hợp công năng công trình, không được trang trí các chi tiết phản mỹ thuật.

- Mái: Có thể mái dốc hoặc mái bằng.

- Tường rào: Chiều cao tính từ cos vỉa hè phải đảm bảo: Tường xây cao 2,4 m (kể cả chông sắt bảo vệ); trụ cao 2,5 m.

- Nguồn điện: Ngành điện cung cấp điện đến hàng rào doanh nghiệp theo quy mô, nhu cầu dự án.

- Cấp nước: Liên hệ với đơn vị cung cấp nước để được hướng dẫn, ký hợp đồng theo quy mô, nhu cầu dự án.

- Về phòng chống cháy, nổ: Được cơ quan quản lý phòng chống cháy, nổ thẩm định phê duyệt.

- Về xử lý các loại chất thải, bụi, tiếng ồn...: Phải tuân theo qui định chung của Cụm công nghiệp về môi trường; ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để thu gom rác thải thông thường; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (nếu có); phải xây dựng hệ thống nước thải cục bộ đạt tiêu chuẩn quy định và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc phê duyệt các hồ sơ, thủ tục môi trường trước khi đưa dự án vào hoạt động theo quy định.

III. YÊU CẦU NHÀ ĐẦU TƯ:

- Thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo năng lực để thực hiện dự án.

- Hồ sơ thiết kế công trình phải phù hợp với các nội dung quy định của Thông báo này, được đơn vị tư vấn có chức năng lập, tư vấn thẩm tra và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Trước khi đầu tư xây dựng, đưa công trình vào sử dụng phải được các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, phòng chống cháy nổ chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

- Những sai phạm về quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, thiết kế kỹ thuật, xử lý môi trường, phòng chống cháy nổ...phải tiến hành xử lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Lưu ý: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ký Thông báo, Chủ đầu tư phải hoàn chỉnh Hồ sơ đề xuất dự án và các văn bản liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

- Trong quá trình triển khai dự án đầu tư nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ đề nghị Nhà đầu tư liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tỉnh Kon Tum để được hướng dẫn, giải quyết.

- Đến hết ngày 03/9/2020 nếu chủ đầu tư không được cấp chủ trương đầu tư thì thông báo này hết hiệu lực và không còn giá trị.

BBT trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop