thong-bao-su-dung-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te

Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Ban quản lý Khu kinh tế

Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Ban quản lý Khu kinh tế

Article

Triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Văn bản số 1168/VP-TTHCC ngày 05/04/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2022, Ban quản lý Khu kinh tế chính thức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; là hệ thống được tạo thành trên cơ sở Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum.

Tên miền tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tra cứu dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tiến trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến dành cho các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp: dichvucong.kontum.gov.vn

2. Đối với triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính: Thực hiện đồng thời với việc chính thức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2022.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đề nghị các Nhà Đầu tư, các Doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu CN, thực hiện theo hướng dẫn trên.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh báo để các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ Tổng đài của Viễn thông Kon Tum (0260)3958789 hoặc (0260)3500001 để được hỗ trợ kỹ thuật.

Phòng QLĐT

Top page Desktop