thong-bao-tiep-nhan-ho-so-giai-quyet-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bql-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Thông báo tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Thông báo tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Thực hiện Văn bản số 1749/UBND-TTHCC, ngày 13/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo:

Kể từ ngày 18/7/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chấm dứt việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; đồng thời thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Xem Thông báo tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop