thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Article

* Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

         

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số  01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án sử dụng một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tầng trệt ) vào mục đích cho thuê;

Căn cứ Văn bản số 2711/STC-QLGCS ngày 03/10/2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Đề án sử dụng một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tầng trệt ) vào mục đích cho thuê;

Căn cứ Văn bản số 3379/STC-GCS ngày 03/12/2018 của Sở Tài chính về giá khởi điểm để đấu giá cho thuê một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y;

Văn bản số 468/BQLKKT-KHTH ngày 4/10/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế về việc triển khai thực hiện Đề án sử dụng một phần diện tích nhà làm việc Trạm KSLH vào mục đích cho thuê;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQLCK ngày 04/12/2018 của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê một phần diện tích nhà làm việc Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tầng trệt).

Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thông báo lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, để tổ chức đấu giá tài sản cho thuê một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liện hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, gồm có 16 vị trí có ký hiệu từ Q1 đến Q16 có tổng diện tích là 325,8 m2, với tổng giá khởi điểm là: 781.920.000 đồng/1 năm.

Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố (Kèm danh sách đấu giá viên).

- Có trên 5 năm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài sản gửi về Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 10/12/2018.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y hoặc số điện thoại: 0260.6288788./.   

Xem văn bản tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop