thu-tuc-thuc-hien-du-an-dau-tu-vao-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Trong điều kiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, giảm quy mô diện tích từ 70.438 ha xuống còn 16.000 ha. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nhằm chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh khi có các dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 22/7, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 652/BQLKKT-QLĐT về một số biện pháp biện pháp thực hiện Công văn 2440/UBND-HTKT ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). Theo đó:

1. Đối với dự án đăng ký đầu tư đáp ứng đầy đủ các quy định về quy hoạch:

Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về đầu tư theo Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được ban hành tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Đối với những dự án cần phải xem xét do chưa phù hợp với quy hoạch cần phải điều chỉnh:

Trường hợp dự án đăng ký đầu tư không phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Ban quản lý khu kinh tế tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư để thống nhất phương án giải quyết. Căn cứ biên bản cuộc họp, Ban quản lý khu kinh tế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

a) Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

- Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư và giải quyết các thủ tục đầu tư theo thẩm quyền;

- Các cơ quan liên quan có trách nhiệm giải quyết các thủ tục có liên quan cho nhà đầu tư đồng thời cập nhật, bổ sung vào quy hoạch trong lần điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gần nhất.

b) Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh không thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thì Ban quản lý khu kinh tế thông báo từ chối giải quyết và trả hồ sơ cho nhà đầu tư.

Xem văn bản tại đây!

BBT

Top page Desktop