trien-khai-cong-tac-phong-tranh-ung-pho-bao-mua-lu-va-sat-lo-dat-tren-dia-ban-khu-kinh-te-cua-khau-va-cac-khu-cong-nghiep

Triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp

Triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp

Article

Thực hiện Công điện Số 1311/CĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ; Công văn số 3602/UBND-NNTN ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lỡ đất, hạn chế thiệt hại do mưa lớn, bão, lũ gây ra trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp. Ngày 07/10/2021, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Văn bản số 959/BQLKKT-XDTNMT chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai kịp thời đến các đơn vị thi công, các bộ phận trực thuộc đang quản lý, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, hồ chứa nước ... trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên;

2. Theo dõi sát diễn biến của thời tiết, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để triển khai ngay cho các đơn vị, bộ phận quản lý, nhà thầu thi công rà soát, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đối với các công trình đang quản lý, thi công trên địa bàn đảm bảo an toàn đối với người, phương tiện, vật tư trên công trường và đảm bảo giao thông thông suốt;

3. Báo cáo kịp thời về Ban quản lý Khu kinh tế về diễn biến và kết quả thực hiện công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn quản lý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Phòng XDTNMT

Top page Desktop