van-ban-ve-ra-soat-thao-go-kho-khan-vuong-mac-va-thuc-day-thuc-hien-du-an-dau-tu

Văn bản về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư

Văn bản về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư

Article

Ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 2541/CV-TCT về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật (có văn bản đính kèm).

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đăng tải toàn văn văn bản số 2541/CV-TCT của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ ban để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư biết, nghiên cứu thực hiện.

Xem văn bản tại đây!

Phòng QLĐT.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop