ve-ra-soat-cac-du-an-dau-tu-cham-tien-do-thuc-hien-du-an-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-cac-khu-cong-nghiep

Về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp

Về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp

Article

Chiều ngày 31/3/2022, đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, giám sát sơ bộ đối với các dự án đầu tư theo Kế hoạch số 22/KH-BQLKKT ngày 15/3/2022 và kết quả kiểm tra, làm việc, đôn đốc trước đây của Ban quản lý Khu kinh tế; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 769/UBND-KTTH ngày 21/3/2022 về rà soát các dự án chậm tiến độ thực hiện dự án, sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban kết luận và chỉ đạo:

Để có cơ sở xem xét, xử lý hoặc tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý, khắc phục, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc và những kiến nghị chính đáng của nhà đầu tư theo quy định hiện hành, giao phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đầu tư, Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tham mưu đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trình Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế trước ngày 20/4/2022, trong đó:

- Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường rà soát việc chấp hành các quy định theo Luật đất đai; dự án không đưa đất vào sử dụng; việc chấp hành các kết luận về thanh tra về quản lý, sử dụng đất; thu hồi tiền ký quỹ thực hiện dự án (Trong đó, lưu ý các dự án: Tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Dự án Nhà hàng, khách sạn kết hợp vui chơi giải trí công viên nước và dịch vụ thương mại của Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum; dự án Kho chứa hàng của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương; dự án Đầu tư xây dựng khu dịch vụ, thương mại lô CX12 (dãy nhà ki ốt) và dự án đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Nhân Thành – 10B; dự án Đầu tư dịch vụ trong bãi đỗ xe của Công ty TNHH Nhân Thành Bờ Y; Dự án Chợ biên giới - Dịch vụ - Thương mại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc. Tại khu công nghiệp Hòa Bình: Dự án Nhà máy chiết xuất đa năng  dược liệu Đồng xanh số 1 Kon Tum của Công ty Cổ phần Thương mại Nông nghiệp & Dược liệu Đồng xanh Kon Tum; Nhà máy sản xuất gạch không nung của Cty TNHH MTV Chiến Thắng I; Dự án Kho chứa hàng của Công ty TNHH Gỗ Phúc Nhân; dự án Trung tâm điều hành kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ khác của Công ty TNHH cung ứng Gỗ Hải Vân;…)

- Phòng Quản lý đầu tư rà soát việc chấp hành các quy định theo Luật đầu tư; tiến độ đầu tư của dự án; chế độ báo cáo,....

- Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế rà soát việc thực hiện trả tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp (Chú ý các dự án đã đầu tư tại KCN Sao Mai).

Giao đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban phối hợp với đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 15/5/2022 (Cần nêu rõ những vướng mắc, tồn tại do các quy định của pháp luật; khó khăn khách quan, chủ quan đối với từng nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến chậm tiến độ mà chưa  xử lý được).

BBT

Top page Desktop