Post

Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ

Chiều ngày 14/4, Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tỉnh Kon Tum (Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết thực hiện Đề án 06/CP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác, chủ trì hội nghị.

Post

Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại b...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương, theo đó:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế đạt kết quả xếp hạng xuất sắc trong Cải các...

Ngày 24/01/2022, UBDN tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 37/QĐ-UBND ngày Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt tổng số điểm 92,44 điểm.

Post

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh ...

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Post

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Khu kinh tế

Ngày 08/7, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Dự buổi kiểm tra về phía Đoàn kiếm tra có ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn. Về phía Ban quản lý Khu kinh tế có ông Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Post

UBND tỉnh ban hành quyết định Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục ...

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Post

Ban Quản lý khu kinh tế tạo kênh Zalo tiếp nhận phản ánh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế được kịp thời, nhanh chóng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa tạo Kênh Zalo để tiếp nhận phản ánh. Kênh bắt đầu vận hành từ ngày hôm nay, 01 tháng 6 năm 2021.

Post

UBND tỉnh Kon Tum quyết định khen thưởng đơn vị có thành tích xuất ...

Năm 2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã thực hiện suất xắc nhiệm vụ CCHC và các kế hoạch CCHC của UBND tỉnh – trong đó, nổi bật nhất là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách tổ chức bộ máy; tham mưu công bố kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

Post

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020

Ngày 28/01/2021 UBND tỉnh ban hành quyết định số 62/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum – Một năm nhìn lại

Sau 1 năm chính thức đưa vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã khẳng định đây bước đột phá của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPA) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 lên 18 bậc và xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố.

Post

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành ...

Ngày 20/5/2020 UBND tỉnh ban hành quyết định số 302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các c...

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 10/01/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Post

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến, Bộ VH,TT& DL ban hành Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch.

Post

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết ...

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp đến xúc tiến đầu tư tại tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Top page Desktop