Post

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum – Một năm nhìn lại

Sau 1 năm chính thức đưa vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã khẳng định đây bước đột phá của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPA) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 lên 18 bậc và xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố.

Post

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành ...

Ngày 20/5/2020 UBND tỉnh ban hành quyết định số 302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các c...

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 10/01/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Post

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến, Bộ VH,TT& DL ban hành Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch.

Post

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết ...

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp đến xúc tiến đầu tư tại tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Post

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch...

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 309/UBND-NC chỉ đạo về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Phúc đáp đơn kiến nghị của Công ty TNHH Hợp Gia

Ngày 22/5/2014, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được đơn khiếu nại của Công ty TNHH Hợp Gia đề ngày 21/5/2014. Nội dung: Công ty TNHH Hợp Gia có nộp hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế đối với dự án Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình. Sau khi kiểm tra hồ sơ Ban quản lý Khu kinh tế có Công văn số 180/BQLKKT-KHTC ngày 14/5/2014 trả lời: Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình của Công ty TNHH Hợp Gia chưa có chủ trương cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, do vậy ban quản lý chưa có cơ sở để giải quyết. Nay đơn yêu cầu BQL khu kinh tế trả lời rõ cơ quan nào có quyền hạn và chủ trương ở đây là gì?

Post

UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa ...

Ngày 27/2/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thay thế Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Top page Desktop