ve-mot-so-noi-dung-bao-chi-phan-anh-trong-tuan

Về một số nội dung báo chí phản ánh trong tuần

Về một số nội dung báo chí phản ánh trong tuần

Article

Thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3268/UBND-KGVX ngày 04/12/2017 về việc thẩm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.

Ngày 01/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có Báo cáo số 219/BC-BQLKKT để thông tin việc báo chí phản ánh sạt lở một số tuyến đường giao thông tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Xem báo cáo tại đây!

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop