Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản c...

Ngày 20 tháng 5 năm 2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Post

Hội nghị quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấ...

Ngày 13 tháng 5 năm 2024 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 79-CTr/TU của Tỉnh ủy cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt các Văn b...

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt các văn b...

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã  tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Đảng ủy Khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y). Tham dự Hội nghị bao gồm toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt,...

Thực hiện Văn bản số 1548-CV/ĐUK, ngày 27-02-2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Văn bản số 1281/VP-KGVX, ngày 26-02-2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Post

Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Chương trình ...

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ; nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2024, Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Chương trình số 519-CTr/ĐU về Chương trình công tác trọng tâm năm 2024.

Post

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức lễ trao tặng h...

Chiều ngày 02 tháng 11 năm 2023, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 07/11) cho đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Đồng chí Bùi Thái Trọng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đã đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Post

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tham dự Hội nghị Quán ...

Chiều 24/4, Toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Post

Đảng viên Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế đạt giải ba Hội thi báo c...

Thực hiện kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 10/5/2021 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trong 2 ngày 29-30/9/2021, tại Hội trường Trung tâm giới thiệu việc làm (thuộc Sở Lao động TB&XH), Cụm Đảng bộ, Chi bộ cơ sở VI đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Post

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đả...

Chiều ngày 01/7, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Vũ Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban quản lý; các đồng chí lãnh đạo ban; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Post

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (Văn bản số 116-CV/TU, ngày 23/10/2020), Ban Thường vụ Huyện ủy (Văn bản số 127-CV/HU, ngày 02/11/2020) về việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Post

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lần...

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 19/7/2019 của Huyện uỷ Ngọc Hồi về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ, đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Post

Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

Thực hiện Công văn số 1979-CV/HU, ngày 30/3/2020 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) đề nghị các Chi bộ trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo các Phòng, đơn vị:

Post

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban quản l...

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ; Kế hoạch số 697-KH/ĐU ngày 24/7/2019 của Đảng uỷ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, đại hội Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Top page Desktop