Post

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lần...

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 19/7/2019 của Huyện uỷ Ngọc Hồi về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ, đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Post

Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

Thực hiện Công văn số 1979-CV/HU, ngày 30/3/2020 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) đề nghị các Chi bộ trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo các Phòng, đơn vị:

Post

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban quản l...

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ; Kế hoạch số 697-KH/ĐU ngày 24/7/2019 của Đảng uỷ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, đại hội Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Post

Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân

Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là nhu cầu tự thân của Đảng và một nguyên tắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Post

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Vừa qua, tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế, Ðảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Phúc, đảng viên chi bộ Quản lý đầu tư thuộc Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế.

Post

Ngày Hội đại đoàn kết tại thôn Dục Nhầy 3, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11 (1930-2019), chiều ngày 13/11, đồng chí Phạm Thành Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế; đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã về dự ngày hội, chung vui với bà con tại thôn Dục Nhầy 3, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi là một trong các xã nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 201...

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Được sự đồng ý của Đảng uỷ Ban quản lý Khu kinh tế và Ban Thường vụ huyện Đoàn Ngọc Hồi. Sáng ngày 24/10, tại Hội trường Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 - 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Post

Phát động Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Theo đó, Kế hoạch số 313-KH/BTGTW ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn tổ chức hai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo”. Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” được tổ chức hằng tuần, bắt đầu từ 10h sáng thứ hai. Mở kết quả thi vào 9h30 sáng thứ hai tuần kế tiếp. Cuộc thi tuần đầu tiên từ 10h, thứ hai, ngày 26/8/2019. Kết quả hằng tuần được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cuộc thi sẽ tổng kết vào tháng 1/2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 3/2/2020.

Post

Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di...

Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.

Post

Quy định mới về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Ðịnh kỳ hằng năm, cán bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình ở chi bộ và cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể mà mình là thành viên.

Post

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 08/01/2019 của Huyện uỷ Ngọc Hồi về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng uỷ BQLKKT tỉnh) hướng dẫn cụ thể như sau:

Post

Học tập, quán triệt NQ Hội nghị TW8 (khóa XII)

Ngày 26/12, Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Post

Tập huấn “ Nâng cao kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử”

Ngày 20/9, tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y Đoàn cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyên đề: “Tư vấn kỹ năng giao tiếp cho Đoàn viên thanh niên trong giao tiếp đối với khách quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y” cho đoàn viên thanh niên của cơ quan, đơn vị.

Post

Lễ kết nạp đảng viên

Chiều ngày 12/9, Chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế thuộc Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phan Thanh Trang – Chuyên viên Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế.

Top page Desktop