Post

Tổ chức tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị T...

Trên cơ sở Văn bản số 2231-CV/BTGTU ngày 06-2-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và  Văn bản số 90-CV/BTGĐUK ngày 15-02-2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Post

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự k...

Nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan hiểu rõ về các sự kiện lịch sử, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Post

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02-2024

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2205-CV/BTGTU ngày 25 tháng 01 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 88-CV/BTGĐUK, ngày 29 tháng 01 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02-2024, cụ thể như sau:

Post

Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hàn...

Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 353/UBND-NC chỉ đạo về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, theo đó yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Post

Một số điểm mới liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việ...

Ngày 24/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5 khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Luật số 23), chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. So với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì Luật số 23 đã có nhiều điểm mới, vừa tạo thuận lợi cho người dân vừa đảm bảo công tác quản lý của cơ quan nhà nước, cụ thể:

Post

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu trong thực hiện Qu...

Để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 08 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 56/UBND-KTTH chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh,  Chủ tịch Ủy  ban  nhân  dân  các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Post

Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu năm 2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua chuyên đề năm 2024 đến công chức, viên chức, lao động cơ quan. Hội nghị công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu năm 2024, cụ thể  như sau:

Post

Để công nghiệp phát triển mạnh hơn nữa

Thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, trong những năm qua, tỉnh ta có nhiều chủ trương, chính sách thu hút đầu tư và hình thành các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Các KKT, KCN, CCN được hình thành và đi vào hoạt động, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, so với một số tỉnh thành, các KKT, KCN, CCN ở tỉnh ta chưa khai thác hết tiềm năng, chưa trở thành động lực mạnh mẽ của sự phát triển và đang cần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Post

Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình lao động trước và sau tết Nguy...

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Post

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết ...

Ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Quảng Ngãi, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban, lãnh đạo Văn phòng và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 11 Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên Hải Miền Trung (Bình Định, Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắc Nông, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa). Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (Trưởng khối thi đua) và đồng chí Hà Hoàng Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất & các KCN Quảng Ngãi (Phó Trưởng khối thi đua).

Post

Ban quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức nă...

Chiều ngày 29/12/2023, Ban quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Trung, Trưởng ban BQLKKT, đồng chí Phùng Chí Đính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Đinh Trường An - UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh, và toàn thể các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức thuộc Ban quản lý Khu kinh tế.

Post

Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ...

Chiều ngày 29/12/2023, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng bộ năm 2023. Đồng chí Vũ Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban và đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban BQLKKT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo BQLKKT và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Post

Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Cửa khẩu quốc tế Bờ...

Ngày 27/12/2023, tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam) và Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác phối hợp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Post

Việt Nam đang thực thi 136 chính sách dân tộc

Ngay từ ngày đầu lập nước, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ quan điểm mang tính nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Việt Nam:“Tôi đề nghị Chính phủ tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương – giáo đoàn kết”. Quan điểm,tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước ta được thể hiện trên nguyên tắc Hiến định, được quy định trong các bản Hiến pháp từ năm 1946 đến Hiến pháp sửa đổi năm 2013, thể hiện quan điểm xuyên suốt nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh gi...

Triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023, trên cơ sở kết quả triển khai, đến nay tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tâp thể, cá nhân và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023 theo đúng tiến độ đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

Post

Bảo đảm trật tự,an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Ng...

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đón tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 4465/UBND-HTKT ngày 22 tháng 12 năm 2023 yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Post

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thông tin về việc một số tổ chức, cá nhân ...

Thời gian vừa qua, theo phản ánh của một số cơ quan, lực luợng chức năng về việc xuất hiện cá nhân, tô chức tự giới thiệu là cán bộ, phóng viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khi đến liên hệ làm việc. Để tránh gây nhầm lẫn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thông tin cụ thể như sau:

Post

Tiếp tục tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép phá...

Trong những cuối năm 2023, nhất là dịp gân Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình hoạt động buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biên tiêp tục diên biến phức tạp, quy mô rộng, số lượng tang vật lớn, nhiều đối tượng tham gia, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Top page Desktop