Post

Kon Tum tăng cường hoạt động đối ngoại với các tỉnh giáp biên trong...

Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Attapư, Sêkông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) không ngừng được củng cố và phát triển.

Post

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý n...

Thực hiện chức năng quan lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đàu tư và pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế; để nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước trong lĩnh vực này và triển khai Để nghị xây dựng dự án Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phu về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

Post

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2022 về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1428/UBND-KGVX ngày 14/5/2022, theo đó yêu cầu:

Post

Lào chính thức mở cửa đất nước hoàn toàn từ ngày 9/5/2022

- Sau một thời gian dài cân nhắc, Chính phủ Lào đã chính thức thông báo mở cửa hoàn toàn đất nước kể từ ngày 9/5 trở đi. Đây là một trong những chính sách của Chính phủ nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch khi nhập cảnh vào Lào.

Post

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 2118/BYT-DP ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19; Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1248/UBND-KGVX về  tạm dừng áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu. Theo đó:

Post

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế

Theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế nghỉ hưu từ ngày 01/5/2022 . Đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng được phân công phụ trách, điều hành Ban quản lý Khu kinh tế kể từ ngày 01/5/2022 theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 13/4/202022  của Chủ tịch UBND tỉnh.

Post

Thống nhất quy hoạch tổng công suất nguồn điện quốc gia đến năm 203...

 Dự kiến quy hoạch tổng công suất nguồn điện hệ thống điện quốc gia đến năm 2030 vào khoảng 146.000 MW. So với phương án Bộ Công Thương trình vào tháng 3/2021 thì tổng công suất nguồn điện giảm khoảng 35.000 MW, khối lượng đường dây 500, 220kV giảm khoảng 2.000 km; qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư vào ngành điện trong giai đoạn 2021-2030.

Post

Hành khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y không phải cách ly y...

Quy định trên được áp dụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y kể từ 0h ngày 17/3/2022 theo Văn bản số 1265/BYT-DP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và Văn bản số 1287/CV-BCĐ ngày 16/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum. Cụ thể:                                            

Post

Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đấ...

"Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; Huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế; Phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất khu biên giới; Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới..." là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền.

Post

Khen thưởng doanh nghiệp có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Sáng ngày 23/02, tại Công ty Xí nghiệp May Kon Tum đã tổ chức trao Quyết định số 18/QĐ-BQLKKT ngày 16/02/2022 của Trưởng ban quản lý Khu kinh tế về việc khen thưởng doanh nghiệp có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 cho Chi nhánh Công ty May Nhà bè – Công ty Xí nghiệp May Kon Tum.

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Quy định mới về xuất xứ hàng hóa; quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công; chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022.

Post

Chính phủ xác định 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, đi...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành trung ương và các địa phương trong năm 2021, Chính phủ đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành năm 2022.

Top page Desktop