Post

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: Quyết định công bố Danh mục thủ tục h...

Trên cơ sở Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Post

Hướng dẫn trình tự thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn...

Thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 “Về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh” và Văn bản số 1430/UBND-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về triển khai Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ”.

Post

Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu ...

Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/3/2021. Thông tư này quy định các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nươc ngoài và xúc tiên đầu tư như:

- Mẫu văn bàn, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục A.

- Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài quy định tạ Phụ lục B.

- Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đen hoạt động xúc tiến đầu tư quy định cại Phụ lục c.

Post

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết ...

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận trị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

Post

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cá...

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án ...

Ngày 08/02, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 40/QĐ-BQLKKT về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao của Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen tại khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum.

Post

Lên 'Ngã ba Đông Dương'

Chúng tôi lên Kon Tum từ phía Quảng Nam, qua đèo Lo Xo để đến "Ngã ba Đông Dương", điểm biên giới chung Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đèo Lo Xo dài hơn 20 km trên đường 14 có tiếng là hiểm trở trên vùng đất Măng Khen, nơi có nhà tù Đắc Glei giam cầm các chiến sĩ cách mạng từ thời Pháp. Đây cũng là một tuyến giao thông huyết mạch cho chiến trường miền Nam những năm chống Mỹ.

Post

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn về việc triển khai...

      Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam để áp dụng ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành. Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 8909 /BKHĐT-PC (ngày 31/12/2020) triển khai các nội dung có liên quan, cụ thể:​

Post

BQLKKT cấp GCN đăng ký đầu tư cho 02 dự án tại KCN Hòa Bình

Vừa qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của 02 doanh nghiệp là công ty TNHH Gỗ Phúc Nhân và công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Cát Vũ với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 12,5 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng hơn 20.000 m2.

Post

Thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp

Thời gian qua, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ để có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, đẩy nhanh tiến độ hình thành phát triển khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

BQLKKT cấp 02 GCN đăng ký đầu tư cho 02 dự án đầu tư tại khu kinh tế

Ngày 23/7/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cấp 02 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của 2 doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Ngọc Hồi HNT và Công ty Cổ Phần TTC Tây Nguyên có tổng số vốn đăng ký đầu tư 17,722 tỷ đồng với tổng diện tích đầu tư là 21.356m2.

Top page Desktop