Post

Thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp

Thời gian qua, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ để có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, đẩy nhanh tiến độ hình thành phát triển khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

BQLKKT cấp 02 GCN đăng ký đầu tư cho 02 dự án đầu tư tại khu kinh tế

Ngày 23/7/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cấp 02 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của 2 doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Ngọc Hồi HNT và Công ty Cổ Phần TTC Tây Nguyên có tổng số vốn đăng ký đầu tư 17,722 tỷ đồng với tổng diện tích đầu tư là 21.356m2.

Post

Biên giới Lào-Việt Nam: Hòa bình, hợp tác và phát triển

Việt Nam-Lào anh em là hai quốc gia láng giềng, có chung đường biên giới trải dài từ rừng núi đến sông ngòi… Quan hệ hữu nghị Việt – Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, sự gắn bó được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử, cả trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho đến đời sống của nhân dân hai nước, đồng thời là mối quan hệ mẫu mực, trong sáng và thủy chung hiếm có trên thế giới.

Post

Bài tham luận tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân 13/10. Ban quản lý Khu kinh tế đăng tải bài tham luận tại Lễ kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) và Biểu dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

Post

Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 2079/KH-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Top page Desktop