Post

Sức hấp dẫn của “vùng đất ngã ba biên”

Không chỉ là vùng đất hấp dẫn đối với du khách thập phương đến để tham quan du lịch, tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của địa phương, Ngọc Hồi còn có “sức mời gọi” các nhà đầu tư đến khai thác tiềm năng, đem lại nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế. Có được điều đó là bởi những lợi thế địa lý của vùng đất án ngữ ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, nơi “một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe”...

Post

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Ngày 08/11, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 98/QĐ-BQLKKT về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án khu dân cư mới Đăk Sú, tại xã Đăk Sú và thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi của nhà đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nắng Bình Minh.

Post

Quy định mới về lãi vay và lợi nhuận đối với dự án PPP

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. Một điểm thay đổi quan trọng của thông tư này là sửa đổi quy định về nguyên tắc xác định lãi suất vốn vay trong các dự án PPP.

Post

Chấm dứt hiệu lực thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp ...

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 55/TB-BQLKKT về chấm dứt hiệu lực Thông báo số 43/TB-BQLKKT ngày 22/9/2017 của Ban quản lý Khu kinh tế giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ngô Việt Phương (Địa chỉ: thôn Chiêng Chiếc, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Điện thoại 0396935219; +8562092222568).

Post

Giới thiệu vị trí đất và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Ngày 04/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã Thông báo giới thiệu vị trí đất và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư Nông Lâm nghiệp Đông Dương, địa chỉ tại Tổ  dân phố 1, đường Phan Bội Châu, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

Post

Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT 2019

Nhằm thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 tập trung vào các nội sung sau:

Post

Phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số

Thực hiện Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế thông báo việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số như sau:

Post

Đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục đầu tư tại Cụm công nghiệp Đăk La

Ban quản lý Khu kinh tế vừa có Văn bản số 346/BQLKKT-QHXD về đôn đốc Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên thực hiện các thủ tục đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông tươi, ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét tại CCN Đăk La.

Post

Triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI

Ngày 06/7, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-BQLKKT về thực hiện Kế hoạch số 1706/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Post

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 02/7, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường dự án Nhà máy gia công cơ khí của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng Kon Tum tại một phần lô quy hoạch E2 và lô đất trống bên cạnh - KCN Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Post

ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CÁC KCN TỈNH KON TUM– Hướng đi mớ...

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 4 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch phát triển các KCN của Việt Nam, đã được Thủ tướng Chinh phủ có chủ trương thành lập và phát triển. Tại thành phố Kon Tum có các KCN: Hòa Bình (60 ha); Hòa Bình 2 (70 ha), Sao Mai (150 ha) và tại huyện Đăk Tô có KCN Đăk Tô (146,76 ha).

Post

Chấp thuận chủ trương đầu tư tại cụm công nghiệp Đăk La

Ngày 19/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông tươi, ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét của Công ty CP kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên tại cụm công nghiệp Đăk La.

Post

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thực hiện Quyết định 310/QĐ-UBND, ngày 29/03/2018 của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Ngày 24/4, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 với nội dung sau:

Post

Cải thiện và nâng xếp hạng Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 824/UBND-KT về việc cải thiện và nâng cao chỉ số xếp hạng PCI tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đăng tải toàn bộ Nội dung Kế hoạch số 496/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2018 và các năm tiếp theo, như sau:

Post

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây d...

Ngày 07/3, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo số 15/TB-BQLKKT về giới thiệu vị trí đất cho Công ty Điện lực Kon Tum xây dựng nhà xưởng sữa chữa thiết bị điện – gia công cơ khí Công ty Điện lực Kon Tum và Xây dựng hiện trường huấn luyện đội Hotline Công ty Điện lực Kon Tum.

Top page Desktop