Post

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh trong năm 2022 như sau:

Post

Kết nối du lịch Kon Tum - Nam Lào

Thông thương Quốc lộ 18B qua cặp cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Phu Cưa là điều kiện thuận lợi để tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào (gồm Attapư, Sê Kông, Champasak, Salavan) tăng cường giao lưu, hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó Việt - Lào. Trong đó, kết nối du lịch giữa các tỉnh láng giềng thân thiết góp phần mở hướng đưa kinh tế các địa phương cùng đi lên. 

Post

Văn bản về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hi...

Ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 2541/CV-TCT về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật (có văn bản đính kèm).

Post

Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ...

Triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Văn bản số 1168/VP-TTHCC ngày 05/04/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

Post

Về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu ki...

Chiều ngày 31/3/2022, đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, giám sát sơ bộ đối với các dự án đầu tư theo Kế hoạch số 22/KH-BQLKKT ngày 15/3/2022 và kết quả kiểm tra, làm việc, đôn đốc trước đây của Ban quản lý Khu kinh tế; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 769/UBND-KTTH ngày 21/3/2022 về rà soát các dự án chậm tiến độ thực hiện dự án, sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban kết luận và chỉ đạo:

Post

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, bột k...

Ngày 13/01, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 05/QĐ-BQLKKT Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY tại một phần lô N1-7, Khu công nghiệp Sao Mai, Thành phố Kon Tum.

Post

Thế và lực mới cho đầu tư phát triển KKT và KCN tỉnh Kon Tum

Lũy kế đến nay có 110 dự án dự án được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN tỉnh Kon Tum, với tổng số vốn đăng ký đạt 4.151,209 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 2.016,770 tỷ đồng.

Post

Cung cấp thông tin những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh ...

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doang nghiệp, để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Post

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầ...

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-BQLKKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng,  tại Lô D1+ D2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum.

Post

Kon Tum kêu gọi đầu tư vào 11,4 ha đất khu kinh tế, khu công nghiệp

Ngày 8/11, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết đã có 6 nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án đầu tư, trả lại đất với tổng diện tích đất hơn 11,4 ha để Ban Quản lý khu kinh tế xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư đăng ký đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Post

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án của nhà đầu tư tại ...

Ngày 20/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành văn bản số 1008/BQLKKT-QLĐT, văn bản số 1009/BQLKKT-QLĐT về đôn đốc đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ đầu tư đối với Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Lào của Công ty TNHH Nghĩa Lào và dự án đầu tư Chợ biên giới - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc.

Post

Triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ và sạt lở đất...

Thực hiện Công điện Số 1311/CĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ; Công văn số 3602/UBND-NNTN ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Quyết định Chấp thuận chủ trươ...

Ngày 29  tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 132 /QĐ – BQLKKT về Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, dự án: Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Mộc Nguyên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mộc Nguyên.

Post

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Trong điều kiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, giảm quy mô diện tích từ 70.438 ha xuống còn 16.000 ha. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nhằm chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh khi có các dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Top page Desktop