Post

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, bột k...

Ngày 13/01, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 05/QĐ-BQLKKT Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY tại một phần lô N1-7, Khu công nghiệp Sao Mai, Thành phố Kon Tum.

Post

Thế và lực mới cho đầu tư phát triển KKT và KCN tỉnh Kon Tum

Lũy kế đến nay có 110 dự án dự án được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN tỉnh Kon Tum, với tổng số vốn đăng ký đạt 4.151,209 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 2.016,770 tỷ đồng.

Post

Cung cấp thông tin những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh ...

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doang nghiệp, để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Post

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầ...

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-BQLKKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng,  tại Lô D1+ D2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum.

Post

Kon Tum kêu gọi đầu tư vào 11,4 ha đất khu kinh tế, khu công nghiệp

Ngày 8/11, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết đã có 6 nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án đầu tư, trả lại đất với tổng diện tích đất hơn 11,4 ha để Ban Quản lý khu kinh tế xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư đăng ký đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Post

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án của nhà đầu tư tại ...

Ngày 20/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành văn bản số 1008/BQLKKT-QLĐT, văn bản số 1009/BQLKKT-QLĐT về đôn đốc đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ đầu tư đối với Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Lào của Công ty TNHH Nghĩa Lào và dự án đầu tư Chợ biên giới - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc.

Post

Triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ và sạt lở đất...

Thực hiện Công điện Số 1311/CĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ; Công văn số 3602/UBND-NNTN ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Quyết định Chấp thuận chủ trươ...

Ngày 29  tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 132 /QĐ – BQLKKT về Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, dự án: Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Mộc Nguyên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mộc Nguyên.

Post

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Trong điều kiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, giảm quy mô diện tích từ 70.438 ha xuống còn 16.000 ha. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nhằm chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh khi có các dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Post

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: Quyết định công bố Danh mục thủ tục h...

Trên cơ sở Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Post

Hướng dẫn trình tự thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn...

Thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 “Về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh” và Văn bản số 1430/UBND-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về triển khai Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ”.

Top page Desktop