Post

Đề nghị điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) ra ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho chủ trương điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Post

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm hành chính

Ngày 23/9, Ban quản lý khu kinh tế ban hành quyết định số 124/QĐ-BQLKKT điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính, tỷ lệ 1/500 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đăk La, huyện ...

Điều chỉnh chức năng sử dụng đất để hình thành CCN chuyên sản xuất chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng và một số ngành nghề khác.
Để phát huy hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách từ việc cho thuê lại đất, giải quyết nhu cầu thuê lại đất của các doanh nghiệp tại khu vực Thành phố Kon Tum và các khu vực lân cận, trong khi Khu công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 2 và Khu công nghiệp Sao Mai chưa được đầu tư.

 

Post

Điều chỉnh mật độ xây dựng tại Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà...

UBND tỉnh Kon Tum vừa quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng một số lô đất thuộc CCN Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Theo đó, một số lô đất có ký hiệu A, P, T1, T2, T3 được điều chỉnh mật độ xây dựng từ 30% lên 50% nhằm tăng tỷ trọng đất sản xuất công nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng đất, không làm ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường Cụm công nghiệp. (Tầng cao trung bình giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt, hệ số sử dụng đất được điều chỉnh tương ứng).

Post

Thông báo công bố quy hoạch chi tiết KCN Hoà Bình (giai đoạn 2) phư...

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt QHCT khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05 tháng 10 năm 2016,  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Thông báo số 81/TB-BQLKKT về công bố quy hoạch chi tiết KCN Hoà Bình (giai đoạn 2) phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Post

Phê duyệt QHCT Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc phê duyệt QHCT khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với diện tích 70 ha.

Post

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 được Thủ tướng chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007, là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y quản lý theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Post

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Tây Bờ Y

Khu kinh tế của khẩu quốc tế Bờ Y là Khu kinh tế trọng điểm trong hệ thống các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam, khu có 01 cửa khẩu Quốc tế với Lào và 01 cửa khẩu phụ với Campuchia; là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kon Tum và cả nước.

Quy hoạch chung KCN Bờ Y

Kon Tum là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới của Tây nguyên, được thành lập lại vào tháng 10/1991, có tổng diện tích tự nhiên 9.614,4 km2 trong đó đất có độ dốc 250º trở lên chiếm 54,76%, dân số khoảng 308.915 người.
Post

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam Bờ Y

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là khu kinh tế động lực, trung tâm trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, có quy chế hoạt động riêng được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ.
Top page Desktop