Post

Thông báo Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của các ...

Thực hiện Kế hoạch số 1125/KH-KTĐTNDHMT ngày 04/5/2023; Kế hoạch số 1162/KH-KTĐTNDHMT ngày 08/5/2023 của Khối thi đua Ban quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung Tổ chức Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hành hoá, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung, năm 2023.

Post

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 925/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023. Ngày 06/4, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành kế hoạch số 45/KH-BQLKKT về thực hiện công tác đối ngoại năm 2023.

Post

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà nghỉ kết hợp ăn uống giải khát ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành Thông báo số 16/TB-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà nghỉ kết hợp ăn uống giải khát tại Lô TM 13-1, Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương.

Post

Ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND, ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2023. Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 22/KH-BQLKKT về công tác thông tin đối ngoại năm 2023.

Post

Ban hành Kế hoạch số cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

Ngày 20/12, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 89/KH-BQLKKT về  cải cách hành chính nhà nước tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2023. Nội dung Kế hoạch gồm:

Post

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướ...

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” được tổ chức từ ngày 24 – 26/8/2022 tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG), Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức. Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là Trưởng Ban tổ chức sự kiện.

Post

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV...

Ngày 09/6/2022, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 59/QĐ-BQLKKT về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN KẾT HỢP KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÔNG VIÊN NƯỚC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI của Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh trong năm 2022 như sau:

Post

Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ...

Triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Văn bản số 1168/VP-TTHCC ngày 05/04/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

Post

Về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu ki...

Chiều ngày 31/3/2022, đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, giám sát sơ bộ đối với các dự án đầu tư theo Kế hoạch số 22/KH-BQLKKT ngày 15/3/2022 và kết quả kiểm tra, làm việc, đôn đốc trước đây của Ban quản lý Khu kinh tế; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 769/UBND-KTTH ngày 21/3/2022 về rà soát các dự án chậm tiến độ thực hiện dự án, sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban kết luận và chỉ đạo:

Post

Cung cấp thông tin những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh ...

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doang nghiệp, để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Post

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án của nhà đầu tư tại ...

Ngày 20/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành văn bản số 1008/BQLKKT-QLĐT, văn bản số 1009/BQLKKT-QLĐT về đôn đốc đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ đầu tư đối với Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Lào của Công ty TNHH Nghĩa Lào và dự án đầu tư Chợ biên giới - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc.

Post

Triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ và sạt lở đất...

Thực hiện Công điện Số 1311/CĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ; Công văn số 3602/UBND-NNTN ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Post

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Trong điều kiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, giảm quy mô diện tích từ 70.438 ha xuống còn 16.000 ha. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nhằm chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh khi có các dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Post

Bài tham luận tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân 13/10. Ban quản lý Khu kinh tế đăng tải bài tham luận tại Lễ kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) và Biểu dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

Post

Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 2079/KH-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Top page Desktop